Ungprides kvällar hålls på Discord i december

Eftersom världen inte är sig lik håller vi resten av årets Ungprideträffar på Discord. På torsdagen den 3.12. tänkte vi återuppliva våra Discordtalanger genom diskussion och onlinespel kl 17.30-20. Under hösten har vi haft två olika åldersgrupper, men under de kommande träffarna är alla välkomna.

Vi tar väldigt gärna emot önskemål om innehållet på våra onlineträffar. Både nya och gamla program är välkomna. Alla idéer är bra ideer 🙂

Man får länken till Ungprides Discordserver av handledarna.
Mathias: 040 654 6086 / mathias.uutela@hel.fi
Nicole: 040 662 3913 / nicole.stambej@hel.fi