Ungdomsinitiativ 2

Efter ett lyckat ungdomsinitiativ och ett fortsatt behov av att göra regnbågsungas röst hörd, skrev UNGPRIDE en Krutansökan för ett gemensamt utrymme för regnbågsverksamhet.

Så här såg ansökan ut:

Gemensamt utrymme för regnbågsunga

Vi är Ungdomscentralens HBTIQA-aktivitetsungdomsgrupp och vi efterlyser ett gemensamt safe space i Helsingfors för regnbågsungdomar och unga vuxna. För tillfället är tröskeln hög att både delta och hitta till de olika verksamheterna för regnbågsungdomar. Det finns ett behov för ett utrymme där en gemenskap för unga som tillhör köns- och sexuella minoriteter får utvecklas.

Det skulle vara praktiskt och resurssparande ifall de olika grupperna kunde dela på utrymmen och rekvisita. En etablerad verksamhetslokal med trygg och kunnig personal skulle möjliggöra detta. Det skulle också främja samarbete mellan de olika grupperna, även över språk- och åldersgränserna. Att ha verksamhet som inte är kopplat till alkohol, dejting eller som är online är väldigt viktigt för regnbågsungdomars välmående.

Platsen bör vara central och lättillgänglig för ungdomar som använder sig av lokaltrafik.

Att erbjuda regnbågsunga en trygg miljö för umgänge skulle främja jämlikhet bland huvudstadsregionens ungdomar.

Du kan läsa mer om initiativet, och stadens svar på Kruts hemsidor:

Gemensamt utrymme för regnbågsunga