Archives

Att vifta runt med regnbågsflaggan

Har vi som HBTIQA personer en skyldighet att dela med oss om vår sexualitet och könstillhörighet? Borde vi göra reklam för oss själva, dela med oss om våra erfarenheter, lyfta fram våra rättigheter? Vara öppna och aktiva? Jag är väldigt tudelad på den frågan. Å ena sidan anser jag att sexualitet och kön är någonting […]

Read more