Archives

En dikt, Till dig

Till dig, Som känner dig ängslig. Till dig, Som har det bra. Till dig, Som känner att du är enda i hela världen. Till dig, Som har en gemenskap. Till dig, Som söker efter något. Till dig, Som vill veta mera. Till dig, Som vet en del. Till dig, Som inte har någon aning. Till […]

Read more