Om dagens brädspelkväll

Idag ordnar vi en brädspelkväll på de unga vuxnas caféträff på Drumsö ungdomsgård kl 17.30-21. Vi har redan fått så många förhandsanmälningar till kvällen, att vi endast har möjlighet att ta in en besökare till, pga rådande restriktioner och omständigheter. Vi önskar att du anmäler dig på förhand till kvällen.

Hoppas ni alla har det bra och tryggt 🧡

Adress: Smedjeviksvägen 10 a b, ingång från båda sidorna av huset.
Anmälning till och mer info av Nicole 040 662 3913 eller Mathias 040 654 6086.