Min Hemliga Agenda

Jag har en Hemlig Agenda. Okej, nu är den inte hemlig längre, men jag har en Agenda.

Jag vill ändra på din vardag. Jag vill ändra på en av dina mest grundläggande idéer om verkligheten. På något av det allra första du lär dig som barn.

Vaddå gay agenda? Nej, nej, nej! Jag talar om min Duodecimal agenda!!!

Jag vill att du ska räkna till tolv istället för till tio!

Om du sitter med höjda ögonbryn och undrar vad detta inlägg har att göra på en sida som heter UNGPRIDE, så finns det faktiskt en tanke bakom det hela (annat än att göra skoj av tanken på en gay agenda).

Jag vill att du ska ifrågasätta om det du tagit som självklarheter faktiskt är det, eller om du gör och tänker saker bara för att du växt upp med dem. Om du redan är öppen för nya idéer, vill jag ge dig ett argument mot dogmer och frasen “men vi har alltid gjort på det här sättet”.

Vare sig det gäller könsbinäret, adoption, blodgivning eller äktenskap har många svårt att acceptera att det system vi använder inte alltid är det bästa.

Och vad är väl bättre att utmana dig själv med än den fundamentala sanningen att det bästa sättet att räkna är att räkna till tio?

 

Med bas tio som vi vanligen använder ser det ut såhär:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 …

Hur räknar man med basen tolv då? Enkelt:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,X,E,10

… vad gör ett X och ett E innan 10??? Jo, bas tolv betyder att vi har tolv siffror istället för tio som vi är vana med. Om jag läser upp raden är siffrorna “ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv“. Det som ser ut som en tia (10) är en tolva.

11,12,13,14,15,16,17,18,19,1X,1E,20, 21 …

om jag fortsätter läsa upp (och använder ordet “du” för dussin) låter nästa rad såhär: “duett, dutvå, dutre, dufyra, dufem, dusex, dusju, duåtta, dunio, dutio, duelva, tvådu, tvåduett…”. 57 skulle alltså bli femdusju, och motsvara 67 i bas tio (5 dussin +7 = 67).

(jag kommer i fortsättningen att skriva siffrorna med fet stil om de är i bas tolv)

 

Ingen större skillnad där. Ok.

Men tio är ju lätt att dividera och multiplicera. Så det är bättre?

Nej. Tio går att dela jämt bara med 2 och 5. Tolv kan delas jämt med 2,3,4 och 6!

Det här betyder att det är mycket lätt att dela upp även stora siffror i grupper på 3, 4 eller 6 (gruppstorlekar som är betydligt vanligare än 5). Multiplikationstabellerna är dessutom lättare att lära sig i bas tolv än i bas tio.

 

En fördel för tolv där, men det räcker inte för att vilja ha det som bas. Men vänta, vad sker när vi delar saker och får decimaltal? Bas tio till vänster, bas tolv till höger.

decimaler

6 är hälften av tolv, så i bas tolv blir ett halvt till 0,6 istället för 0,5. Det blir kanske lättare att förstå om vi tittar på en tumstock. En fot är tolv tum.

fottum

Det nuvarande amerikanska systemet med fot och tum är anpassat för att räkna med dussin. Det här innebär extra huvudbry för alla som ska mäta något och använder sig av det normala bas tio, men om vi vill byta till bas tolv har vi alltså ett färdigt system att ta över!

 

Men hur är det med klockan? Den blir lätt att förstå sig på när man vant sig vid den! Siffrorna utanför klockan berättar vad den är på eftermiddagen och kvällen när vi använder oss av ett 20 timmars (alltså, 24 timmars) system istället för att säga AM och PM.

Istället för att behöva lära sig att klockan 7 på kvällen är klockan 19, så blir klockan till klockan 17 (“dusju”).

En dag blir 10h (alltså tolv timmar), ett dygn 20 timmar. Jämt och fint.

För att räkna ut hur många timmar det går på ett visst antal dagar är det bara att sätta till en nolla och multiplicera med 2. Så två dagar blir 40h. Fyra dagar blir 80h.

Med 60 minuter per timme blir det plötsligt lätt att räkna ut hur många minuter det finns på en dag – 1000. En vecka blir 120h, eller 7000 minuter.

Med tolv månader i året säger det ju sig självt att det fungerar fint att omvandla grejer fram och tillbaka även mellan dessa. Ett år blir 10 månader, åtta år blir 80 månader.

 

 

Och gradskivan och att räkna vinklar i trianglar ser plötsligt betydligt lättare ut i bas tolv. För att förklara tidszoner är det bara att sätta en jordglob i mitten.

gradskiva

 

tidszoner

 

“MEN”, säger du kanske fortfarande; “vi har tio fingrar. Det skulle vara idiotiskt att börja räkna med bas tolv!”

Då tar jag fram mitt avslutande argument. Jag kan räkna till fyra gross på mina händer om jag använder bas tolv. Jag kan lära mig att dela 10  i hälften, i tredjedelar, och i fjärdedelar bara genom att se på min vänstra hand.

Hur? Jag räknar fingerleder.

Med tummen håller jag koll på vilken siffra jag har kommit till (exempelvis andra leden på ringfingret blir siffran åtta). På högra handen har jag koll på dussintal.

Håller jag alltså vänstra tummen på långfingrets översta led, och högra tummen på pekfingrets andra har jag räknat till 24.

Behöver jag räkna till två gross (288, eller 200) är det bara att vända vänstra handen med handflatan utåt efter att jag nått ett gross. För tre gross vänder jag högra handen utåt istället efter 200. För fyra gross vänder jag båda händerna utåt efter 300.

Jag kan alltså visa vilken siffra som helst mellan 1 och 400 (1 och 576 i bas tio) på mina händer.

Att dividera med fyra blir naturligt genom att sära på fingrarna. Varje finger blir en fjärdedel och har tydligt tre leder var på sig. Att dela på hälften visar tydligt att det blir sex leder till varje sida. Mycket lätt att förstå även för små barn.

 

Så slutsatsen blir att bas tolv är ett mycket bättre nummersystem att använda sig av. Bara för att vi har lärt oss att använda bas tio betyder det inte att det är det bästa möjliga alternativet.

Kommer jag verkligen att kämpa för att bas tolv ska bli allmänt använt? Nej. Det finns bättre saker att sätta min energi på. Det är i slutändan inte en livsavgörande fråga, och med dagens miniräknare i varje telefon behöver vi inte kunna räkna stora nummer i huvudet i samma utsträckning som förr. Men det skulle vara genomförbart om vi behövde det!

Så varje gång du stöter på någonting som är fel i vårt samhälle, kom ihåg att det kan finnas bättre alternativ, och att det går att ändra på det om vi verkligen vill!

Vår könsneutrala äktenskapslag träder i kraft nästa år. För tjugo år sedan såg det kanske ännu mer omöjligt ut än tanken på att byta från bas tio till bas tolv gör nu. Skillnaden är att denna lag har varit värd att kämpa för, och vi har gjort det.

 

Ace your life!

-miri