Podcastar

Del 5: Könskorrigering och att vara ute på jobbet

 


Del 4: Gender och privilegier

 

Del 3: Ord som sårar och queera karaktärer som dör

 

Del 2: Stereotyper och queera rum

 

Del 1: Kläder och identitet