Ungdomsinitiativ 1

En av UNGPRIDE-ungdomarna kontaktade självmant alla hälsokunskapslärare under sommaren 2015 med ett öppet brev. Det ledde senare till ett ungdomsinitiativ via Krut.

Initiativet kan läsas på deras hemsidor: 

Ungdomsinitiativet på Kruts hemsida

 

Här är en kopia på brevet:

Bästa lärare!

Jag heter xx och är en 16­årig skolelev som just börjat gymnasiet. Orsaken till att jag skriver det här brevet är att jag själv har suttit med på hälsokunskapslektioner där hbtiq+­frågor har diskuterats eller tagits upp på ett sätt som gett en felaktig bild av min minoritet, eller fått mig att som hbtiq+­person känna mig obekväm. Då vågade jag inte öppna munnen och säga något om det, men nu är jag lite äldre och lite modigare, och vågar göra det. Därför skriver jag nu det här brevet. Jag kommer att ta upp saker som jag tycker är viktiga att komma ihåg då ni diskuterar hbtiq+­frågor. Jag vill också rätta till en del information som ingår i skolans hälsokunskapsbok, och tillägga några viktiga punkter. I slutet av brevet finns en lista med korta förklaringar på hbtiq+­termer. Ingen hbtiq+­person förväntar sig att ni ska lära er alla utantill, men de kan vara bra att ha en lista på dem ifall någon kommer med frågor.

Med vänlig hälsning,

xx

 

• Kom ihåg att aldrig utgå från att alla i klassen är heterosexuella.

• Tala inte om hbtiq+­personer som om de bara existerade utanför er skola.

• Tala inte om heterosexualitet som det ”normala” och alla andra inriktningar som det ”onormala”, och antyd inte att heterosexualitet är den enda acceptabla inriktningen.

• Sexuell attraktion och romantisk attraktion går inte alltid hand i hand.

• Det finns människor som inte känner sexuell attraktion, det här kallas asexualitet. Att någon är asexuell betyder inte att de också är aromantiska (inte känner romantisk attraktion).

• Att du är asexuell eller aromantisk betyder inte att du varit med om något traumatiskt eller att det är något fel på dig som borde fixas. Asexuella och aromantiska är födda med sin identitet, precis som homosexuella, heterosexuella etc.

• Alla är inte monosexuella/monoromantiska, dvs känner bara sexuell/romantisk attraktion till ett kön. Många är bi, och känner attraktion till två eller flera kön, eller pan, och känner attraktion till alla kön.

• Bisexuella och pansexuella är inte attraherade till alla de ser. Homosexuella är inte attraherade till alla av samma kön som de själva. Precis som heterosexuella män inte är attraherade till alla kvinnor de ser, och heterosexuella kvinnor inte är attraherade till alla män de ser.

• Attraktion är inte svartvitt. Du måste inte passa in i en box.

• Det är möjligt att vara attraherad till flera kön men mer attraherad till ett kön än ett annat.

• Det är möjligt att bara ha varit i förhålladen eller varit involverad med personer av ett kön, och ändå identifiera sig som bi/pan.

• Det viktigaste är inte att hitta ett ord för sin orientering, det viktigaste är att erkänna och förstå sina egna känslor.

• Det finns andra könsidentiteter än kvinna och man. Det är viktigt att nämna. Du kan vara lite av båda, det kan gå i vågor, du kan vara ingendera mm. Men vad som är viktigt är inte att veta alla termer för dessa könsidentiteter, utan att respektera andras könsidentiteter fastän du kanske själv inte förstår hur de känner.

• Biologiskt kön och könsidentitet är inte samma sak. Biologiskt kön handlar om anatomi, kromosomer och hormoner, medan din könsidentitet är det du identifierar dig som.

• Undvik att använda ordet ”transsexuell”, eftersom det antyder att det handlar om en sexualitet, då det egentligen handlar om en könsidentitet. Använd i stället ordet ”transperson”.

• Ordet ”transvestit” är ett känsligt ord, och bör användas försiktigt. Det hänvisar till hur någon klär sig och är inte en könsidentitet.

• Alla som känner sig som kvinnor är ”riktiga kvinnor”, och alla som känner sig som män är ”riktiga män”.

• Din könsidentitet är inte kopplad till din sexualitet.

• En persons sexualitet och/eller könsidentitet förutsätter inte hens beteende, intressen eller sätt att vara. Liksom hens beteende, intressen eller sätt att vara inte förutbestämmer hens sexualitet eller könsidentitet.

• Ta inte bara upp heterosex i sexundervisningen.

• Regnbågsfamiljer finns, och är precis som alla andra familjer.

• Det är värt att nämna för eleverna att det inte är okej att använda t.ex. ”homo” som skällsord, fastän man efter det skulle säga att att det är okej att vara homosexuell och att man inte är en homofob.

• Du måste inte veta allt, det räcker att du berättar att det finns en mångfald och att det inte är konstigt.

• Se till att eleverna kommer åt t.ex. ordförklaringarna i det här brevet ifall de vill ha mer ingående information om olika identiteter, i stället för att ta upp alla termer i klassen, eftersom det skulle vara en aning för mycket på en gång. Du får gärna dela detta material med eleverna.

• Det finns en ungdomsgrupp för hbtiq+­personer i Helsingfors som diskuterar de här frågorna.
Ifall ni, eller era elever, har några frågor eller funderingar kontakta gärna gruppens handledare
Nicole Stambej: nicole.stambej@hel.fi, 040 662 3913