Flaggor

Röd – liv

Orange – helande

Gul – sol

Grön – natur

Blå – konst

Violet – ande

Rosa – attraktion till samma kön

Lila/lavender – en blandning av båda, attraktion till samma och andra kön

Blå – attraktion till andra kön

Rosa – attraktion till kvinnor

Gul – attraktion till individer utanför det binära könssystemet

Blå – attraktion till män

Svart – asexualitet

Grå – grå-spektrumets asexualitet och demisexualitet

Vit – sexualitet

Lila – gemenskap

Lavender – symboliserar en kombination av manliga/maskulina och kvinnliga/feminina egenskaper

Blå-rosa gradient – symboliserar spektrumet av kön mellan man och kvinna

Blå – representerar män, är traditionell en färg assosierad med pojkar

Rosa – representerar kvinnor, är traditionell en färg assosierad med flickor

Vit – representerar dem som inte passar in i det binära könssystemet samt interkönade och intersex individer

Blå – Manliga könet

Vit – Agender och icke-binära kön

Grå – Delvishet

Rosa – maskulinitet

Vit – alla kön

Lila – står för både maskulinitet och femininitet

Svart – frånvaro av kön

Blå – femininitet

Vit – representerar neutrala, icke-identifierade och frågande könsidentitet

Grön – representerar icke-binära könsidentiteter

Svart – representerar a-gender, asexualitet och tredje kön

De svartvita ränderna representerar attraktion till ett annat kön än det egna

Rosa – attraktion till kvinnor

Grön – attraktion till personer bortom det binära könssystemet

Blå – attraktion till män

Svart – asexualitet

Grå – gråzonen mellan sexualitet och asexualitet, demisexualitet

Vit – sexualitet

Lila – samhörighet

Grön – den inversa färgen till röd (en färg associerad med kärlek och romantik) symboliserar aromanticism

Gul – som gula rosen för vänskap, står för vänskap och queerplatonisk kärlek

Orange – ett steg bort från rött mot gult, representerar lithromanticism

Svart – representerar romantiska identiteter som avvisar traditionella former av romanticism

Designad för att vara unik och avika från färgerna blå och rosa som traditionellt associeras med kön och könsroller.

Cirkeln symboliserar helhet och fullständighet.

Svart – frånvaro av kön

Grå – representerar delvis frånvaro/närvaro av kön, gråzon

Vit – frånvaro av kön

Grön – icke-binärt kön, den inversa färgen till lila

Rosa – Kvinnliga könet

Vit – Agender och icke-binära kön

Grå – Delvishet

Lila – representerar kön som är en blandning av manligt och kvinnligt eller ligger någonstans i mellan.

Vit – representerar könlöshet och neutralitet

Grön – representerar dem som är utanför det binära könssystemet. Grön är den inversa färgen till lila, som däremot är en kombination av rosa och blått, färger associerade med kvinnligt respektive manligt kön

Gul – står för dem vars kön ligger utanför det binära könssystemet

Vit – representerar dem som har flera kön

Lila – representerar dem vars kön är en blandning av manligt och kvinnligt

Svart – representerar dem utan kön