Höstens verksamhet

Vi drar igång Ungprideverksamheten igen torsdagen den 27.8 kl 17.00, och håller fortsättningsvis till på Drumsö under hösten 2020.

Vi startar en ny grupp för 13-19 åringar som träffas varannan vecka (ojämna veckor). Vi vill erbjuda en trygg gemenskap och uppleva coola saker tillsammans. Vi funderar också på identitet- och mångfaldsfrågor efter gruppens önskemål. Man väljer själv hur aktivt man vill vara med, och hur ofta man deltar. Det är också möjligt att vara anonym. Gruppens handledare har arbetat med regnbågsunga i flera år och verksamheten följer riktlinjerna för tryggare rum. Verksamheten går på svenska.

Under jämna veckor med start den 3.9 ordnar vi öppna kvällar för unga vuxna. Under dessa kvällar vill vi uppmuntra kreativitet och delaktighet, men också fria caféträffar. Vi föreslår program för de första träffarna och lyssnar på alla förslag för fortsättningen. Den 3.9 ordnar vi konstverkstad inför Helsinki Pride och cafékväll. Den 17.9 har vi litteratur- och klädbytarkväll.

Höstens träffar är till all lycka inte på distans, men vi följer coronarestriktioner och är noggranna med hygienen. Vid sjukdomssymptom är det viktigt att man stannar hemma.

Adress: Smedjeviksvägen 10 a B, Helsingfors (Drumsö ungdomsgård, samma hus som biblioteket).

Kontakta gärna handledarna:

Nicole: 040 662 3913, nicole.stambej@hel.fi

Mathias: 040 654 6086, mathias.uutela@hel.fi