Fem frågor: Kommunalval, del 2

UNGPRIDE passade på att fråga relevanta frågor åt några kommunalvalskandidater.
Frågor vi tycker man borde prata mer om!

1. Vem är du? Presentera dig kort för våra läsare!

2. Hur jobbar ni med HBTIQA-frågor inom partiet?

3. Vad gör ni för att trygga regnbågspersoners säkerhet?

4. Vad anser du om Finlands translag?

5. Varför ska en HBTIQA-person rösta på dig?

Mia Haglund, vänsterförbundet 

1. Jag heter Mia Haglund, är 31 år gammal och jobbar som generalsekreterare för Nordic Green Left Alliance och vänsterpartierna i Nordiska rådet. Tidigare jobbade jag på riksdagen med Vänsterförbundets riksdagsgrupp och speciellt med riksdagsledamöterna Li Andersson och Silvia Modig.

2. Vi har både ett eget nätverk inom partiet som heter Vasara – Vasemmiston sateenkaarirakastajat som speciellt arbetar med HBTIQA-frågor men samtidigt är det också något som arbetas med både från lokal nivå till partiets ledning och kommer fram i våra politiska dokument. Våra riksdagsledamöter har arbetat aktivt med både den jämlika äktenskapslagen, moderskapslagen och att få en ny translag.

3. Inom partiet så ser vi det som väldigt viktigt att våra möten och andra evenemang är fria från diskriminering, alltså trygga för alla. Politiskt påverkar vi för utbildning och könssensitiv pedagogik, som är effektiva sätt att säkra tryggheten för minoriteter både i det offentliga rummet som på arbetsplatser, skolor och så vidare. Det är viktigt med kampanjer som synliggör diskrimering i det offentliga rummet och i till exempel kollektivtrafiken och uppmuntrar alla ingripa ifall man ser rasism, sexism eller diskriminering. Ett bra exempel på en sådan kampanj är Stop – Päätepysäkki syrjinnälle som drivs av HSL och Människorättsförbundet.

4. Vänsterförbundet är för en ny translag. Lagen ska utgå från rätten till självbestämmande och erkänna att det finns fler än två kön. Man ska inte behöva en medicinskt utredning för korrigering av kön och tvångssteriliseringen bör avskaffas.

5. Under den tiden som jag arbetade i riksdagen jobbade jag mycket med att påverka för en förändring av translagen och tack vare vårt arbete har till exempel minister Juha Rehula nu meddelat att även han är för en förnyad translag. Jag anser att det är viktigt att ha ett intersektionellt feministiskt grepp i all lagstiftning och politik – alltså att ta i beaktande hur kön, etnisitet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och klass påverkar makt- och resursfördelningen i vårt samhälle.

Amanda Pasanen, gröna  

1. Jag heter Amanda Pasanen och är en 22-årig miljövetare och personlig assistent från Helsingfors och ställer upp i kommunalvalet för De Gröna med numret 697.  Jag studerar Miljöförändring och -politik vid Helsingfors universitet för tredje året och vid sidan om studierna jobbar jag som personlig assistent för funktionshindrade. Efter att ha studerat om världens orättvisor och stora miljöproblem ville jag ändra min världsångest till konkreta handlingar. I Helsingfors kan vi göra mycket för att hindra klimatförändringen, skydda naturens mångfald och garantera ett jämlikt och rättvist samhälle för alla.

2. De Gröna har redan länge talat för HBTIQA personers rättigheter och lyft upp problem kring diskriminering. I sitt familjepolitiska program vill De Gröna t.ex. stöda regnbågsfamiljers ställning i samhället. De Gröna unga anser i sitt kommunalvalsprogram att man borde erbjuda tilläggsutbildning för lärare om möten med HBTIQA-personer. De Gröna kämpade aktivt och enhetligt för den jämställda äktenskapslagen.

3. Det måste ske en förändring i samhällets diskriminerande strukturer, så som translagen och vi bör också påverka människors attityder. De Gröna jobbar för regnbågspersoners rättigheter med att aktivt lyfta upp diskriminerande strukturer i samhället och med att ändra på attityder mot HBTIQA-personer.

4. Finlands translag borde skrivas om. Den nuvarande translagen innehåller villkor som strider mot mänskliga rättigheter. Transmänniskor bör inte tvingas sterilisera sig eller genomgå förödmjukande undersökningar för att kunna ändra på sitt juridiska kön.

5. För att jag jobbar aktivt för ett jämställt samhälle där alla människor har lika rättigheter och möjligheter i livet oavsett sexuell läggning, individuell identitet eller bakgrund.

Silja Borgarsdóttir Sandelin, SFP 

1. Jag är en glad helsingforsare, som tycker om att idrotta, gå på teater och umgås med mina nära och kära. Jag jobbar dagligen inom politiken och fungerar även som vice ordförande för SFP. Min politik präglas av liberalt tänkande. Varje person ska ha frihet att göra sina egna val, men också ta ansvar för sina handlingar och för andra i sin omgivning.


2.
Bland annat för vi en aktiv dialog med intresseorganisationer, vi är glada för att ha personer som är aktiva inom SFP, som också är aktiva inom HBTIQA-organisationer och vi har på nationell nivå, speciellt under denna regeringsperiod, i riksdagen försvarat den jämlika äktenskapslagstiftningen och mänskliga rättigheter överlag.

3.  Jag är övertygad om att vi kunde göra mera på den här punkten och tar gärna emot tankar kring det. Vi kan arbeta mycket mer med attityder i samhället än vad vi gör. Vi måste komma bättre åt diskriminering, både strukturella och icke-strukturella, och även arbeta betydligt mer med att folk ska känna sig trygga.

4. Jag anser att translagen är föråldrad och jag tycker den omedelbart borde förnyas. Förnyelsen kunde i praktiken göras ganska snabbt eftersom ärendet behandlats en längre tid och flera instanser och organisationer påtalat att nuvarande lagstiftning är kränkande. Nu handlar det om att regeringen ska ha viljan att föra vidare en förnyad lagstiftning.

5. Jag har alltid haft en god kontakt till Regnbågsankan och ansett att arbetet de gör är värdefullt. Jag har en verklig vilja att utveckla vårt samhälle till det bättre, har redan i flera år arbetat inom politiken och jag trivs med det. Mänskliga rättigheter ligger som grund för den politik jag gör och ifall du är nyfiken på vad jag tycker i andra frågor än dessa, kan du kolla in www.silja.nu

Mia Haglund, vänsterförbundet