En oviss vecka efter en lyckad transkväll

Förra veckan hade vi ett fint besök av transpersonerna Sasha Linder och Adam Guarneri, och vi fick ta del av deras personliga historier och erfarenheter om hur de blivit bemötta och hur en könskorrigering går till i Finland. Diskussionen behandlande många viktiga teman som till exempel armén, skolmiljön, att komma ut, kirurgiska ingrepp, att skaffa barn och släktrelationer. Vår kväll var en del av Trans Awareness Week (transveckan) och diskussionen leddes av Tobias Larsson från Richardsgatans bibliotek. Stor kärlek till våra gäster och deltagare. Vi hoppas på att ha en möjlighet att ordna något liknande på våren och att omständigheterna tillåter det <3

Den här veckan är det planerat att ordna brädspelkväll på de unga vuxnas caféträff på Drumsö ungdomsgård kl 17.30-21. Vi bekräftar ännu under torsdagen på våra sociala medier ifall vi har möjlighet att ordna spelkvällen, pga rådande restriktioner.

Adress: Smedjeviksvägen 10 a b, ingång från båda sidorna av huset.

Mer info av Nicole 040 662 3913 och Mathias 040 654 6086

Denna kväll var ett samarbete mellan Helsingfors stad, svenskspråkiga ungdomstjänsterna och Richardsgatans bibliotek samt Regnbågsankan <3