Tankar efter Orlando

makaonfjäril

Fjärilen har så bräckliga vingar.

Efter Orlando samlades vi för att tända ljus och hålla en tyst minut utanför domkyrkan.
Vi tände femtio ljus. Livet är bräckligt det med.

När vi lämnade platsen vände jag mig om för att se på ljusen på trappan, och blev övertagen av en stark känsla jag inte riktigt kunde beskriva. Våra ljus såg så försvinnande små ut på den stora tomma trappan. Vad vi gjorde kändes bara som en droppe i ett stort hav.

Den värsta sorgen och chocken försvann ändå efter den kvällen. Det hjälpte att prata om det, och bara umgås.

Dagarna efter det fylldes mina sociala medier av folks sorgsna inlägg. Av arga inlägg. Av rädslofyllda inlägg.
Folk som rasade över hur illa många tidningar och politiker behandlade händelsen. Ilska över hur det ignorerades att det var en attack med homofobisk bakgrund. Frustration när ingen nämnde att det dessutom riktades mot latinx personer. Oro när attacken skylldes på islam, och hatet mot muslimer växte.

Det kändes så meningslöst att vi kämpat för rätten att använda rätt badrum när vi riskerar attacker som denna. Livet är bräckligt, som fjärilens vingar. Hur kan den överleva i storm?

Men då kom mitt uppvaknande. Ett tweet från Misha Collins. “Dear world:  We can’t make you perfect, but we’re gonna try to make you a little better. Love, Your residents.” (Kära Jord: Vi kan inte göra dig perfekt, men vi tänker försöka göra dig lite bättre. Med kärlek, Dina invånare.)

  • Våra ljus på domkyrkans trappa tog bara upp ett litet hörn, men de hjälpte oss i vår sorg.
  • Att kunna använda rätt badrum är viktigt, oberoende av vad annat som sker.
  • Muslimer samlades för minnesstunder, folk delade gifs från det, förespråkade ökad tolerans och minskad xenofobi.
  • Tidningar och politiker sade fruktansvärda saker, men så många andra skrev och delade det som de borde ha sagt.

Vi kan inte göra världen perfekt. För tillfället kan vi inte ens garantera vår egen säkerhet. Men vi kan kämpa för att förbättra vad vi kan. Fjärilen har bräckliga vingar, men det stormar inte varje dag.

Fjärilen har så bräckliga vingar. Men de är vackra och den flyger ändå.