Archives

Processen – att bli sig själv

I februari 2019 fick Richard äntligen påbörja testosteronbehandling efter flera års väntan och en livstid av funderingar kring könsidentitet. Han led länge av daglig stress och ångest i samband med dysfori. Kroppen var inte hans egen, och i sociala situationer kändes det som om han konstant måste kompensera för egenskaper han hade eller saknade. Det […]

Read more

Namnets betydelse som transkönad

Då jag för första gången öppnade mig om min identitet som transkönad man under slutet av 2015, hade tanken om ett annat namn inte ännu slagit mig. Mitt huvud var fullt upptaget med att försöka förstå och acceptera mig själv. Som tur hade jag kommit ut till två personer som var mer bekanta med transspektret än vad jag […]

Read more

4 steg för att bli mera transvänlig

Richards väg från kvinna till man fortsätter: 4 steg för att bli mera transvänlig Då jag kom ut som transkönad för min omgivning var jag inte alls säker på vilket bemötande jag skulle få. Jag förberedde mig på ett negativt mottagande, eftersom det var den bilden jag hade om situationen. Till min stora glädje har […]

Read more