Att vifta runt med regnbågsflaggan

Har vi som HBTIQA personer en skyldighet att dela med oss om vår sexualitet och könstillhörighet? Borde vi göra reklam för oss själva, dela med oss om våra erfarenheter, lyfta fram våra rättigheter? Vara öppna och aktiva?

Jag är väldigt tudelad på den frågan. Å ena sidan anser jag att sexualitet och kön är någonting personligt, som man inte behöver dela med sig med hela resten av världen. Å andra sidan är mera synlighet någonting jag alltid önskat utav HBTIQA communityn. Jag skulle ha behövt någon som var öppen och ute i min närhet då jag växte upp och började fundera på min sexualitet, för att snabbare och mera självsäkert ha upptäckt och blivit bekväm med  den. Nu i äldre ålder har jag däremot börja stöta på allt fler orättvisor gentemot HBTIQA personer i samhället. Det krävs förändringar, men vem ska se till att de de sker om inte HBTIQA personer själva börjar sätta sig i och förändra samhället mot ett bättre? För oss och för andra.

Visst kan man stödja HBTIQA verksamhet från skuggorna. Man behöver inte komma ut med namn och läggning varje gång man står för HBTIQA rättigheter och frågor. Jag har inte kommit ut offentligt men jag har nog öppet talat om saker som berör oss, bl. a. den samkönade äktenskapslagen. Var och en kan väl tolka för sig om jag gör det som en allmänt vettig och omtänksam människa eller någon det direkt berör.

Ett problem med att ta distans på det sättet är att det inte är personligt. Diskussionerna handlar om ”dom där homosexuella” istället för att handla om riktiga levande personer, som du, som jag, och det är inte lika effektfullt. Om man inte får en personlig touch i det hela går inte saker frammåt lika snabbt och det är svårare att få andra att lyssna och bry sig lika mycket.

Även om HBTIQA rättigheter är någonting synligheten är viktig för har jag aldrig varit värst mycket av en aktivist och förespråkare. För mig är synligheten viktig för ungdomarnas skull. För alla dem som växer upp och märker att de inte är lika som vad känns som alla andra i deras omgivning. HBTIQA ungdomar som saknar förebilder och någon de kan känna igen sig själva i.

Därför vill jag arbeta på att själv vara synligare och på att ta min plats i gatubilden.  Därför vill jag ta ut min försiktigt ihopvikta regnbågsflagga från skåpet och vifta runt med den på stan.

-Ella

Låt regnbågsflaggan flyga

Låt regnbågsflaggan flyga