4 steg för att bli mera transvänlig

Richards väg från kvinna till man fortsätter:

4 steg för att bli mera transvänlig

Då jag kom ut som transkönad för min omgivning var jag inte alls säker på vilket bemötande jag skulle få. Jag förberedde mig på ett negativt mottagande, eftersom det var den bilden jag hade om situationen. Till min stora glädje har jag blivit bemött med positiva reaktioner vilket värmer mig. Men allt efter att tiden gått efter att jag ”kommit ut”, har jag fått uppleva vissa mindre trevliga stunder bland nära och kära. Alla dessa händelser har orsakats av brist på eftertanke eller information och inte på grund av brist på respekt mot mig som transman. Därför har jag framställt en kort men viktig lista på saker du bör tänka på för att vara transvänlig. Observera att listan är baserad på min identitet som transkönad samt mina personliga erfarenheter och åsikter.


flower

 

 

 

 

 

Att använda fel namn och pronomen  

Misstag händer förstås, att du använder fel namn och eller pronomen av gammal vana, vilket är mänskligt, fullständigt okej och jätte vanligt. Problemet är om du med avsikt använder gamla namn och pronomen trots att du blivit medveten om de nya. Du kanske känna dig obekväm och osäker i eller upplever dig inte kunna förstå dig på den nya situationen, vilket också är okej. Men ifall du upplever att det är bättre och lättare att fortsätta inom bekvämlighetens gränser med gamla namn och pronomen, så begår du ett stort misstag. Genom att fortsätta använda det felaktiga placerar du din bekvämlighet före någon annans behov. Du visar i så fall ingen respekt för personen i fråga. Detta gäller även då du pratar om den transkönade med någon annan. Att med avsikt bli kallad vid fel namn eller pronomen upplever jag som ett hårt sting som blir och svida i tankarna och sänker mitt humör för resten av dagen.

 

Sprida att någon är transkönad

En bra regel att utgå ifrån är att inte berätta för någon annan att någon är transkönad, om inte den transkönade gett dig tillåtelse. Komma ut processen är ofta mycket personlig och kan vara känslig och bör ske i den takt, ordning och grad som den transkönade önskar. Exempelvis så fick bara några utvalda först veta om saken innan jag berättade vidare och bad dem att berätta vidare till alla som känner mig från förut. Om någon av de utvalda hade spridit saken vidare skulle jag ha blivit mycket sårad och stressad. Viktigt är det också att inte berätta för någon som inte känner den transkönade från tidigare om sin gamla identitet, om inte annat sagts. Allt eftersom tiden går lär nya människor att känna en och då vill åtminstone jag att dessa ska lära känna mig till den grad jag är bekväm med. Om någon frågar dig om någon är transkönad, svarar enligt vad du har lov att säga. Du kan be dem att fråga den transkönade direkt istället ifall fråga är så viktig för dem. Att någon vet att jag är transkönad gör mig inte mindre till man, men ett kan ha påverkande och negativa följder eftersom vi fortfarande lever i en fördomsfull och snäv värld. Därför vill jag själv ha kontrollen över vilka som får veta och när.

 

Ställa personliga frågor

Ett fåtal gånger, men ett fåtalgånger för mycket, har jag fått allt för personliga frågor angående min könsidentitet. Plötsligt tycks vissa frågor bli okej att ställa mig eftersom jag är transkönad, vilket det inte är. Att fråga när jag tänker göra könsoperation, om jag är på hormoner eller vad min sexualitet är nu, är knappast frågor du ställer någon du inte är mycket nära vän med. Dessa är dock frågor personer, som jag inte känner tillräckligt väl, har ställt mig. Att dessutom bli ställd liknande frågor i grupp kan sätta press på att känna att man måste svara och syftar på att man är transkönad inför människor man inte vill att ska veta. Förutom att frågorna är för privata eller känsliga utgår frågorna också från stereotyper om transkönade(mer om dessa en annan gång) som inte möjligtvis passar in på den som frågas ut. Ställ helt enkelt inte frågor som du inte skulle ställa någon på samma relationsnivå, en simpel tumregel att komma ihåg.

 

Fördomar och stereotyper kring könskorrigering

Något som verkligen irriterar mig är onödiga kommentarer gällande min könskorrigeringsprocess. Jag har fått höra att jag måste vara jätte försiktig eftersom jag kanske kommer att ångra mig och hur jag måste vara jätte säker på vad jag ger mig in på. Förutom fördomarna angående processen som riskfylld så utgår många att jag ska gå igenom könsoperation, utan att jag diskuterat saken med dem. Att dessa personer dessutom tycker att jag måsta vara jätte säker på min sak får mig att känna som om man inte tar mig på allvar. Det räcker med att jag vet vad jag gör och behöver, resten är inte relevant. Dessa kommentarer är förstås uttalade med tanke att personerna i fråga bara vill mitt bäst, men kommentarerna hjälper inte och motarbetar mera än stöder vad de försöker åstadkomma.
-Richard